Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) високо цінує свою репутацію надійного та стабільного Банку та прагне до неухильного дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, законодавства України, внутрішніх нормативних документів Банку. З цією метою в Банку запроваджено Систему управління комплаєнс-ризиком, яка забезпечує дотримання Банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішніх нормативних документів Банку.

З метою налагодження сприятливої атмосфери у колективі, ефективної комунікації, вдосконалення ефективності діяльності Банку та забезпечення відповідності діяльності Банку найвищим вимогам національних та міжнародних стандартів банківської етики Банком затверджено Кодекс поведінки (етики) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Всі послуги Банку надаються з дотриманням Кодексу поведінки (етики) в Банку та у відповідності до самих високих стандартів якості.

Банк дотримується принципу заохочення працівників Банку та інших осіб до співпраці та виконання свого обов’язку щодо інформування про випадки неприйнятної поведінки шляхом створення атмосфери довіри, надаючи можливість здійснювати конфіденційні повідомлення та гарантуючи працівникам максимальний захист від прямих і опосередкованих дисциплінарних санкцій та інших негативних наслідків дій. З цією метою Банком впроваджена Політика конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», яка призначена для того, щоб надати працівникам, керівникам Банку та іншим особам можливість повідомляти про факти/ підозри неприйнятної поведінки, які можуть нанести збитки та/або призвести до погіршення/втрати репутації Банку. Для інформування Банку про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, Ви можете скористатися формою Повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  або обрати один з інших способів інформування.

Банк забезпечує управління конфліктами інтересів для уникнення реальних та потенційних суперечностей між приватними інтересами і посадовими чи професійними обов'язками працівників Банку, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень. З цією метою Банком впроваджена Політика запобігання конфліктам інтересів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», яка має забезпечувати контроль за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що можуть виникати на всіх рівнях організаційної структури Банку.

З метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, усунення корупційних передумов у діяльності працівників Банку, зменшення корупційних ризиків та пов’язаних із ними репутаційних та фінансових втрат Банком затверджена Антикорупційна політика АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Банк враховує вимоги Антикорупційної політики під час встановлення договірних та інших ділових відносин з потенційними контрагентами та очікує від потенційних контрагентів виконання обов’язків з питань протидії корупції, які передбачені у законодавстві України. З метою зменшення корупційних ризиків Банк інформує контрагентів про Антикорупційні застереження шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Банку або включення, у разі необхідності, у договори з контрагентами.

Для інформування Банку про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, Ви можете скористатися формою.