Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

Шановні власники кредитних карток!

Повідомляємо, що у зв’язку з воєнним станом, мінімальні (обов’язкові) платежі за кредитними картками, які емітовані клієнтам АТ «УНІВЕРСАЛ  БАНК», не є обов’язковими для сплати у період з березня по травень 2022 року.

Попередження про умови Договору банківського обслуговування фізичної особи (далі – Договір)

Укладаючи Договір клієнт підтверджує своє розуміння всіх умов Договору, зокрема:

  • про те, що за неналежне виконання клієнтом зазначених обов’язків до нього можуть бути застосовані передбачені законодавством України та Договором заходи примусу, в т.ч. застосування неустойки, та/або банк може відмовити клієнту в обслуговуванні;
  • про можливість розміщення депозитів з автоматичним продовженням строку їх розміщення, внаслідок чого у випадку неподання до банку розпорядження про повернення депозиту у зазначений в заяві про розміщення депозиту строк, розміщений депозит буде продовжений на новий строк, або можливість розміщення депозитів без автоматичного продовження строку їх розміщення, внаслідок чого у зазначений в заяві про розміщення депозиту строк вклад буде повернутий на поточний рахунок клієнта, якщо інше не передбачене Договором.
  • про те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • про те, що клієнт має можливість відмовитися від отримання від банку рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
  • про те, що банк не має права вносити зміни до Договору в односторонньому порядку, крім випадків прямо передбачених законом та/або Договором;
  • про те, що при отриманні послуги Банку клієнт не оплачує будь-які супровідні послуги, що надаються третіми особами;
  • про те, що клієнт має право розірвати Договір або припинити зобов'язання за Договором у випадках та в порядку передбачених Договором.

Порядок і процедура захисту персональних даних

Згода на обробку персональних даних