Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

Інформаційне повідомлення про конкурс на аудиторські послуги

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку.

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку  доступна на веб-сайті Банку ( https://www.universalbank.com.ua).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Предметом Конкурсу є вибір підрядника на виконання робіт/послуг аудиту фінансової звітності Банку за 2022рік, за 2023рік, за 2024 рік.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку включає: 

1.1.Аудит фінансової звітності Банку за три звітні роки 2022рік-2023рік-2024рік.

1.1.1.Умови аудиту фінансової звітності :

1.1.1.1.Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2022 рік відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:

- строк випуску аудиторського звіту до 24 лютого 2023року.   

1.1.1.2.Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2023 рік відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:

- строк випуску аудиторського звіту до 26 лютого 2024року.   

1.1.1.3.Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2024 рік відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:

- строк випуску аудиторського звіту до 25 лютого 2025року.   

1.1.2. Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:

За 2022 рік - строк випуску до 31 березня 2023 року.

За 2023 рік - строк випуску до 01 квітня 2024 року.

За 2024 рік - строк випуску до 01 квітня 2025 року.

1.1.3. Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Банку (українська та англійська версії за необхідності), в складі аудиту фінансової звітності Банку:

За звітний 2022 рік - строк випуску аудиторського звіту  до 24 лютого 2023 року.   

За звітний 2023 рік - строк випуску аудиторського звіту  до 26 лютого 2024 року.   

За звітний 2024 рік - строк випуску аудиторського звіту  до 25 лютого 2025 року.   

2. Основними критеріями, які визначені Банком для відбору аудиторської фірми є: 

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері обов’язкового аудиту річної фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та у галузі; досвід роботи на міжнародних ринках фінансових послуг та підготовки листа – комфорта (comfort letter) для організаторів залучення фінансування на іноземних  ринках капіталу.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8.Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.

2.9. Відсутність обмежень щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  N 2258-VIII від 21.12. 2017 року.

2.10. Вартість аудиторських послуг.

2.11. Якість інформації, яка надається.

2.12. Наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, що укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

3. Інформація та документи для участі у Конкурсі: 

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до роботи:

− загальна кількість працівників,

- докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.1.1. Портфоліо аудиторської фірми з інформацією про команду, яку планують залучити для виконання робіт/послуг, методиках та підходах.

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту) з:

- проведення обов’язкової аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку  (складеної відповідно до МСФЗ , відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР)  за 2022 рік, за 2023 рік, за 2024 рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту;

- проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2022 рік, за 2023 рік, за 2024рік  відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Банку за 2022 рік, за 2023 рік, за 2024 рік;

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

− інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;

− перелік основних клієнтів у фінансовому секторі України, а саме банків за останні 3 роки;

- досвід роботи на міжнародних ринках фінансових послуг;

- досвід підготовки листа–комфорта (comfort letter) для організаторів залучення фінансування на іноземних  ринках капіталу;

− перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг впродовж п'яти років поспіль.

3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.

3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.

3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).

3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).

3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог законодавства.

3.12. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності на три звітні роки: 2022 рік, за 2023 рік, за 2024 рік.

3.13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).

3.14. Копія договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

3.15. Заповнені форми Банку (Додаток 2 та Додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), підтвердні документи до них.

3.16. Документ, що підтверджує, що суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які будуть залучатись до виконання відповідного завдання, є незалежними від Банку.

3.17. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

4. Графік проведення Конкурсу 

  • Термін подачі конкурсних пропозицій з 01 липня 2022 року до  22 липня 2022 року (включно).
  • Конкурсна пропозиція надсилається на електрону адресу godovoiaudit@universalbank.com.ua .
  • Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку.

Контактна особа: Глемба Тетяна Анатоліївна

Тел. 067 323 37 98.

Документи, що надійшли після встановленого строку або  неналежне їх оформлення або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.