Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

Результати оцінки стійкості Банку на 01.01.2021

Національний банк України здійснив оцінку стійкості (якості активів та стрес-тестування) українських банків станом на 1 січня 2021 року.

Стрес-тестування здійснювалося за двома макроекономічними сценаріями: базовим та несприятливим. У межах стрес-тестування оцінювався вплив кредитного, процентного, ринкового та валютного ризиків на капітал банку.

Несприятливий макроекономічний сценарій передбачав, зокрема, суттєву девальвацію національної валюти, негативну динаміку ВВП, значне погіршення якості активів, реалізацію негативної переоцінки портфелів ОВДП та звуження процентної маржі.

Для забезпечення фінансової стійкості на тлі несприятливого макроекономічного сценарію, визначено необхідний рівень адекватності регулятивного капіталу (норматив Н2) на рівні 10% (відповідає фактичному рівню нормативу) та адекватності основного капіталу (норматив Н3) на рівні 9,4%. Цей необхідний рівень нормативів є найнижчим серед банків для яких виникла потреба в капіталі за результатами оцінки стійкості 

Джерело: сайт НБУ, графік 4 

Відповідно до змін до Постанови Правління Національного банку України від 08.07.2021 № 73 «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році», прийнятих Постановою Правління Національного банку України від 06.10.2021 № 101, за несприятливим макроекономічним сценарієм розрахований необхідний рівень нормативів Н2 та Н3,  без урахування впливу  ринкового ризику за ОВДП у національній валюті та кредитного ризику за ОВДП  в іноземній валюті,  складає 10% та 7%, що відповідає фактичним значенням нормативів. 

Протягом 2021 року Універсалбанк суттєво покращив ефективність роботи, що дозволило за підсумками 11 місяців отримати рекордний прибуток на суму 3 млрд грн. Банк збільшив капітал на 1 038 млн грн. При цьому станом на 1 грудня 2021 року фактичне значення нормативу Н2 становило 19,15%, нормативу Н3 – 9,81%.

Таким чином, за результатами стрес-тестування банк є стійким до зовнішніх викликів та не потребує залучення додаткового капіталу від акціонера.