Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

Результати оцінки стійкості Банку на 01.01.2019

Національний банк України в рамках оцінки стійкості банків (стрес-тестування) довів до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» необхідний рівень нормативів достатності капіталу.

Фактично доведені до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» значення нормативів достатності капіталу 19,2% (Н2) та 17% (Н3) враховують тільки здійснені Банком заходи на 01.09.2019.

За період з 01.09.2019 по 01.01.2020, Банк здійснив та здійснить ряд заходів, які відображено у Програмі капіталізації/реструктуризації та яка затверджена рішенням Правління Національного банку.

З урахуванням вжитих заходів, необхідний рівень нормативів достатності капіталу Банку становитиме 10% (Н2) та 7% (Н3) після 01.07.2020 року згідно пункту 2⁵ постанови Правління Національного банку України від 09.07.2019 № 90 “Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році” (зі змінами).
 
Додатково. За 2019 рік регулятивний капітал Банку зріс на 889,7 млн.грн. або у два рази (на 01.01.2019 регулятивний капітал становив 753,4 млн.грн., на 01.12.2019 – 1 643,1 млн.грн., норматив достатності регулятивного капіталу на 01.12.2019 – 15,58% та Н3 – 10,52% (при нормативному значенні не менше 10% та 7% відповідно). Банк веде прибуткову діяльність, за 11 міс. 2019 року чистий прибуток становить 530 млн.грн. Банк має значний запас ліквідності. Норматив ліквідності до 30 днів  становить 273,45% за всіма валютами (LCRвв), в іноземних валютах – 251,52% (LCRів), при нормативних значеннях не менше 100%.

Результати оцінки стійкості Банку